mainmenu
     
Računovodstvo Numerix
Brezplačni tel.: 080 18 30
e-pošta: info@numeris.si

Ljubljana, Šiška PE Krmelj PE Veliki Gaber
Sedež podjetja:
Ljubljana, Šiška
Vodnikova 252, 1000 Ljubljana   
V neposredni bližini Koseške tržnice. Imamo lastna parkirna mesta!


- 15 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače
za 1 zaposlenega,
- obračun DDV
- 30 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače
za 1 zaposlenega,
- obračun DDV
- 60 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 2 zaposlena,
- obračun DDV
- 100 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 3 zaposlene,
- obračun DDV
- 200 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 6 zaposlenih,
- obračun DDV
- 300 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 8 zaposlenih,
- obračun DDV
*med poslovne dogodke sodijo: izdani in prejeti računi, potni nalogi, izpiski TRR, blagajniški prejemki in izdatki 
**DDV ni vključen