mainmenu
     


RAČUNOVODSKE STORITVE
 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige),
 • vodenje knjige izdanih in prejetih faktur (DDV),
 • vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije,
 • spremljanje terjatev in obveznosti – saldakonti,
 • obračun plač, regresov, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, potnih stroškov, najemnin, nagrad, poslovodskih pogodb,
 • obračun DDV,
 • optimizacija davčne osnove,
 • sestava davčnega obračuna,
 • izdelava letnih in medletnih izkazov,
 • izdelava predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine (e-izvršba),
 • obračun zamudnih obresti, izdelava opominov, IOP-jev,
 • priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije,
 • pomoč pri planiranju denarnih tokov,
 • izdelava glavne blagajne,
 • izvajanje plačilnega prometa za stranke,
 • na podlagi pooblastila v elektronski obliki pošiljamo vse zakonsko predpisane obrazce (DURS, AJPES, ZPIZ),
 • svetovanje na področju davkov in računovodsko-finančnega poslovanja,
 • informiranje o novih predpisih,
 • izvoz in uvoz baze podatkov iz vseh obstoječih programov,
 • možnost FTP prenosa podatkov,
 • pomoč strankam na daljavo,
 • ostale storitve po dogovoru.
- 15 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače
za 1 zaposlenega,
- obračun DDV
- 30 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače
za 1 zaposlenega,
- obračun DDV
- 60 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 2 zaposlena,
- obračun DDV
- 100 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 3 zaposlene,
- obračun DDV
- 200 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 6 zaposlenih,
- obračun DDV
- 300 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 8 zaposlenih,
- obračun DDV
*med poslovne dogodke sodijo: izdani in prejeti računi, potni nalogi, izpiski TRR, blagajniški prejemki in izdatki 
**DDV ni vključen