mainmenu
     


FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE
Numerix smo strokovnjaki tudi na področju finančnega in poslovnega svetovanja. Naše dolgoletne izkušnje in izobražen kader vam pomaga pri:
  • svetovanju v poslovni situaciji,
  • svetovanju in izdelavi kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih načrtov,
  • finančni analizi poslovanja z analizo financ vašega podjetja in poslovnih partnerjev,
  • nudenju ocenjevanja investicijskih projektov in raziskave trga,
  • izbiri banke, pogajanju o kreditih, obrestnih merah, prav tako pri pripravi finančne dokumentacije za pridobitev sredstev,
  • izdelovanju finančne konstrukcije in predračunov za vaše projekte,
  • svetovanju o naložbah, finančnih odločitvah, vlaganju kapitala v domače ali tuje naložbe,
  • svetovanju in pripravljanju kompenzacije in asignacije.
- 15 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače
za 1 zaposlenega,
- obračun DDV
- 30 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače
za 1 zaposlenega,
- obračun DDV
- 60 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 2 zaposlena,
- obračun DDV
- 100 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 3 zaposlene,
- obračun DDV
- 200 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 6 zaposlenih,
- obračun DDV
- 300 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 8 zaposlenih,
- obračun DDV
*med poslovne dogodke sodijo: izdani in prejeti računi, potni nalogi, izpiski TRR, blagajniški prejemki in izdatki 
**DDV ni vključen