mainmenu
     


DAVČNO SVETOVANJE
Dobra skrb za davčno politiko podjetja pomeni prihranke. Numerix smo usmerjeni v učinkovito in optimalno poslovanje, smo strokovnjaki za davčno zakonodajo ter poznamo vse prakse, izhajajoče iz nje. S strategijami, ki zmanjšujejo davčne obveznosti, se ukvarjamo celo davčno leto. Naš kader vam lahko nudi tudi osebno svetovanje in prisotnost pri inšpektorskih davčnih pregledih.

Pomagamo vam optimizirati davčne bilance v okviru, ki ga zakonodaja dopušča, ter vam pripravimo vso potrebo dokumentacijo.

Individualno svetujemo tako pravnim kot fizičnim osebam. Pomagamo na področju davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, DDV, davčnega postopka, trošarin, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost.

Svetujemo in pomagamo mladim, ki bi radi začeli s podjetniško dejavnostjo. Skupaj izberemo najprimernejšo obliko ustanovljenega podjetja, svetujemo glede davčne zakonodaje, uporabe službenih vozil in koriščenju bonitet glede na vrsto poslovanja podjetja. Prav tako smo strokovnjaki na področju preoblikovanja podjetij, svetujemo vrsto preoblikovanja in prehoda, na presečni dan pa vam uredimo tudi bilanco.

Med naše storitve spadajo tudi preventivni davčni pregledi, ki simulirajo preglede davčnih inšpektorjev RS. Napišemo vam ustrezna poročila ter predloge za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti. Davčni pregled lahko na vašo željo naredimo tudi ob začetku našega sodelovanja.
- 15 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače
za 1 zaposlenega,
- obračun DDV
- 30 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače
za 1 zaposlenega,
- obračun DDV
- 60 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 2 zaposlena,
- obračun DDV
- 100 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 3 zaposlene,
- obračun DDV
- 200 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 6 zaposlenih,
- obračun DDV
- 300 poslovnih dogodkov* mesečno,
- obračun plače za 8 zaposlenih,
- obračun DDV
*med poslovne dogodke sodijo: izdani in prejeti računi, potni nalogi, izpiski TRR, blagajniški prejemki in izdatki 
**DDV ni vključen